Das ist autostolz.formfreu.de

Stolz wie Oskar

Familienausflug: Ende der 70er – stolz wie Oskar im Škoda 1000 MB

Text und Bild: Matthias Dittrich

Abgelegt am 18. September 2014
unter Autostolz
Tags: ,
Kommentare: noch keine...